Embedded Software Development

Kỹ sư của SHC VietNam và những công ty cộng tác có rất nhiều kỹ năng trong phát triển phần mềm nhúng.

Kỹ năng của chúng tôi được liệt kê dưới đây.

Device PlatformARM9,11、Cortex、SH/H8/H8S、RX
OSAndroid, Linux, QNX, Windows Embedded, ThreadX, Micrium, T-Kernel , Renesas HI-OS, Non-OS
ComponentDriver, BSP, Application
This site is registered on wpml.org as a development site.