Company Information

Chúng tôi có 3 công ty trên toàn thế giới.

SHCInfo
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nền tảng

Consulting Group SH (SHC) được thành lập bởi các kỹ sư phần mềm trong lĩnh vực ô tô và hệ thống bảo mật vào năm 2013.

Hiện nay SHC cung cấp các dịch vụ đa dạng tại Mỹ, nhưng sẽ mở rộng dịch vụ sang châu Á và châu Âu trong năm 2014.

SHC có văn phòng tại các địa điểm chiến lược toàn cầu giúp cho việc chuyển giao được thực hiện nhanh chóng.